خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1493

مردک چشم چرون به تو چه ربطی داره که من روزه ام یا نه؟😠

رفتیم خونه ی خاله شوهرش از من میپرسه 

مردک حال بهم زن😣

پی نوشت:

تازه زنگ زده به من واسه فرداشب افطاری😣😣😣


Designed By Banooye Barfi ...