خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1508

سخت است حرفت را نفهمند

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند...

حالا میفهم که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند...‌!

"دکتــر شریعــتی"

Designed By Banooye Barfi ...