خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1522

ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ ،

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ؛

آرزو کنیم، ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ می‌شنود

ﻭ ﯾﺎﺭﯼ می‌کند ﺑﻪ رسيدنش!

بیا ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ 

تا ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ

ﺭوشن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﺍﻧﺘﻬﺎیش سبز باشد...!

Designed By Banooye Barfi ...