خـاطــرات بانــوی بـــرفی

روز کودک

کاش همیشه کودک بماند و کودکانه ترانه های عاشقانه اش را لالایی شب های 

بی خوابی مان کند!ا

اگرکودک نبود ، نه پدر معنا داشت ، نه هیچ مادری بهشتی می شد .

روز کودک مبارک . . .

Designed By Banooye Barfi ...