خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1438

امروز شش سال از روز خواستگاری ما گذشت ولی انقدر ناراحت بودم که خوشحالی واسم معنایی نداشت و شوهری هم که  زد به یه ماشین و چهارصد خسارت داریم خدایا حکمتتو نمیدونم ولی تو هیچ مرحله ای انقدر نیازمندت نبودم ولی بدونید خیلیا لیاقت کمک ندارن وتو این دوره اعتماد به بعضیا اشتباه محض 

شنبه ۲۳ بهمن ۹۵ , ۰۸:۱۱ سپیده مامان درسا
الهی خدا خودش دلتون و آروم کنه عزیزم
Designed By Banooye Barfi ...