خـاطــرات بانــوی بـــرفی

دعای ماه صفر

این دعا نحسی ماه صفر رو میبره من چندساله میخونم

روزی ده مرتبه:

یاشَدیدَ الْقُوی‏ وَیا شَدیدَ الْمِحالِ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا عَزیزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِکَ جَمیعُ خَلْقِکَ فَاکْفِنی‏ شَرَّ خَلْقِکَ یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ یا مُنْعِمُ یا مُفْضِلُ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی‏ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ وَصَلَّی اللَّهُ عَلی‏ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ‏ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ!

روز کودک

کاش همیشه کودک بماند و کودکانه ترانه های عاشقانه اش را لالایی شب های 

بی خوابی مان کند!ا

اگرکودک نبود ، نه پدر معنا داشت ، نه هیچ مادری بهشتی می شد .

روز کودک مبارک . . .

خـــــــــــاص

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻳﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ...

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻘﺮ ﺍﺗﺎﻗﻤﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﯽﺷﻤﺮﻳﻢ!

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻳﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ...

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﯼ!!

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ، ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺯﻧﮓ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺯﺩﻳﻢ ﻭ ﻛﻠﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﯽﺧﻨﺪﻳﺪﻳﻢ...

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻴﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ...!

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻓﺎﻣﻴﻞﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻭ ﭼﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ...

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ" ﻫﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ...

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﯽﺭﻓﺘﻴﻢ، ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻳﻢ...

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﺎﯼ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ!!!

ﻗﺪﯾﻤﺎ ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻪ، ﺑﺎ ﻓﮏ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ...

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ، ﻭﻟﯽ ﮐﻮ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻪ؟

ﮐﻮ ﺍﻭﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ؟

ﮐﻮ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ؟

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺗﻮﯼ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻮﻧﺪ....!!😔

روزهای بــــــــد

زندگی، بدون روزهای بد نمی شود؛

بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم.

اما، روزهای بد، همچون برگهای پائیزی ، 

باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می شکنند، 

و درخت، استوار و مقاوم بر جای می ماند.

برگهای پائیزی، بی شک، 

در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند...

نادر_ابراهیمی

جمعه ی دلگــــیر

‌تمام هفته را 

هی می بافم 

می بافم 

از خیالش، خیالی خوش 

جمعه ها 

دل می گیرد و نخ کش می کند...

+خدایی بعضی غروبای جمعه خیلی دلگیره اصلا جمعه ها بعضی شهرها رنگ وروی زندگی ندارن😐😕

1525

هميشه يادمان باشد

که نگفته ها را ميتوان گفت،

ولی گفته ها را نميتوان پس گرفت

چه سنگ را به کوزه بزنی

چه کوزه را به سنگ،

شکست با کوزه است

دلها خیلی زود از حرفها می شکنند

1522

ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ ،

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ؛

آرزو کنیم، ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ می‌شنود

ﻭ ﯾﺎﺭﯼ می‌کند ﺑﻪ رسيدنش!

بیا ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ 

تا ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ

ﺭوشن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﺍﻧﺘﻬﺎیش سبز باشد...!

1514

با خیلیا نباید مهربون باشی
مهربونی زیاد دلو میزنه سؤتفاهم ایجاد میکنه
یهو طرف فکر میکنه اتفاق خاصی براش افتاده که داری اینقدر بهش محبت میکنی
آره ..
خیلیا رو بگذارین تو غار خودشون بمونن
آدمای صادق مثل یه بوتیک خوب، کنج یه پاساژ هستن. طرف میاد، یه نگاهی میندازه بعد میره دوراشو میزنه، دوباره برمیگرده سر همون بوتیک
اما دیر میرسه، میبینه بستی و رفتی:)
آره باید بعضی وقتا اونی بود که نیستی
لیاقت میخواد هر چیزی

1508

سخت است حرفت را نفهمند

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند...

حالا میفهم که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند...‌!

"دکتــر شریعــتی"

1505

خدایـــــا!
آرزویـم بـزرگ و دلـم کوچـک است
تــو بـه بـزرگـی وجـلالـی که داری بـرآورده اش کن...

1502

همه ی آدم ها وقتی آرام باشند

زشتی هایشان ته نشین می شود وزلال به نظر می آیند

برای اینکه آدمی را بشناسید

قبل از مصرف خوب تکان بدهید!!

مازیتو فسکی

1501

دیگران را " ببخش"

نه به خاطـر اینـکه آنـها سزاوار بخشـشـند

به خاطر اینکه تو سزاوار "آرامــــشی"

1497

اینکــه مـی گویند ادعایی نیست

خودش کـم ادعـایی نیست...

1491

زن سراسر نیاز است 

گریه ها ،خنده ها و حرفهایش برای مردش هست

او عشق میخواهد 

سینه ای مردانه و شانه ای برای تکیه کردن

فهمیدن یک زن سخت نیست...

1486

فرصت زنـــدگی کمــه..

بزرگوارتــر از آن بــاش کـه برنـــجی

              و

نجیب تر از آن بـــاش که برنجـــانی...

زندگــــــی زیباســـت!!!‌

۱ ۲ ۳
Designed By Banooye Barfi ...