خـاطــرات بانــوی بـــرفی

جمعه ی دلگــــیر

‌تمام هفته را 

هی می بافم 

می بافم 

از خیالش، خیالی خوش 

جمعه ها 

دل می گیرد و نخ کش می کند...

+خدایی بعضی غروبای جمعه خیلی دلگیره اصلا جمعه ها بعضی شهرها رنگ وروی زندگی ندارن😐😕

Designed By Banooye Barfi ...