خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1475

دخملی مداد و دفتر داره و همش در حال نگاشی(نقاشی) کشیدنه البته هیچ صفحه ای سفید نمیمونه وبه همه سفارش ماهی و جوجو میده😀

هر روز گیر میده که واسش نقاشی بکشم بهش میگم یه چیز دیگه بگو فقط ماهی نباشه میگه تویزون(تلویزیون) واسش کشیدم میگه کنتلش (کنترل) کشیدم  میگه روشنش کن😯😳

ای جانم عزیزم ، کلی خندیدم از دست این گل دخملی بامزه
ببوسش از طرف من
قربونت عزیز😘😘
Designed By Banooye Barfi ...