خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1511

ساعت از پنج گذشته و خوابم نمیبره فکر و خیالی نیست نمیدونم چرا!؟

گوشی رو میذارم کنار دوباره برمیدارم چیکار کنم خوابم نمیبره!!!
خدایا کمی خواب به ما عیدی بده😀😀😀

حداقل حالا که اومدم بنویسم

"عیدتون مبارک"

Designed By Banooye Barfi ...