خـاطــرات بانــوی بـــرفی

داغونم

یه تلویزیون خریدن مادر شوهر گند زده به اعصابم به همسری هم گفتم همه رو ولی آروم نمیشم 
خدایا شکرت که اینا روزی رسون کسی نیستن 
تا گریه نکنم سبک نمیشم آتیش به جونم میزنن 😥

خدایا چرا ما رو محتاج یه تلویزیون کردی

باشه وقت داشتی تعریفش کن.
باشه عزیزم
واه واه،انگاری چیکار کردن یه تلویزیون خریدن دیگه،خونه که براتون نخریدن.
ان شاالله هیچوقت محتاج هیچکس نباشیم.
جریان خونه هم مفصله میگم عزیزم 
خدا خودش کمکمون کنه محتاج همچین آدمایی نشیم
وااااا خب نمیخریدن منت نداره ،به نظرم با پررویی تمام برو جلو اصلا از غر و منت دل گیر نشو خریدن دیگه حالا برای پسرشون گرفتن غریبه که نیستین
واسه ما کاری نکردن ولی،همیشه با دیده ترحم به ما نگاه میکنن متنفرم از رفتارشون
اتفاقا اومد  خونه به همسری تبریک گفت ولی به من نه
سلام و شب بخیر
یعنی بهتون فخر می فروشن ؟
سلام عزیزم ...شب بخیر،خوش اومدی
نه عزیزم مادر شوهر منت میذاره اومده بود اخماشو کشیده  بو توهم خوب اگه میخواست من ناراحت نشم اخم نمیکرد یا حداقل قشنگ حرف میزد
Designed By Banooye Barfi ...