خـاطــرات بانــوی بـــرفی

سکوت

چرا بعضی از ما یاد نگرفتیم باهرکس مثه خودش باشیم 

چرا بعضیا نمیفهمن سکوت همیشه نشونه ی رضایت نیست بعضی وقتا نشونه ی بی تفاوتی ست بعضی وقتا یه جواب دندون شکن ولی افسوس که ابله هیچ کدوم رو نمیفهمه

Designed By Banooye Barfi ...