خـاطــرات بانــوی بـــرفی

کنکور وحسرت

+برادر شوهر رتبه ش بیست ویک هزارو...ریاضی فیزیک شده ...

+یکی از سال های دهه ی هشتاد نوه عموی بابا رتبه ی یک کنکور انسانی شد...
+نمیدونم چرا من استرس دارم دوس دارم یه بار دیگه کنکور بدم اونم نه فنی حرفه ای انسانی یاتجربی...


Designed By Banooye Barfi ...