خـاطــرات بانــوی بـــرفی

اتفاق...

دیشب که از خونه ی مامان میومدیم یه ماشین جلومون زد رو ترمز و با اینکه بچه بغلم بودبا صورت خورد به پخش ماشین گوشه لبش زخمی شد و کلی خون اومد سر دندونش هم شکست 
این همه مراقبت کردم  الان بچه سرما هم خورد
همه چیز تا دیشب عالی بود تا اینطوری شد 
آخرش سال نود و شش گندش رو زد
انشالله که پایان و شروع سال خوبی داشته باشین

Designed By Banooye Barfi ...