خـاطــرات بانــوی بـــرفی

تب...

+پریروز بچه با شوهر رفتن پایین پمپ آب رو چک کنن دخملی با بچه همسایه بازی میکرد خیلی بدخورد زمین  وقتی اومدن بالا ناجور تب داشت شوهرم اونشب باید میرفت کار ولی اصلا دلم نمیخواست تنها بمونم چون خیلی از اینکه یه دفعه چیزی بشه میترسم ولی چاره ای نبود 

همون شب بچه تا صبح با تب نزدیک ۳۹ ناله کرد و بی خواب شد تا صبح فقط پاشویه ش کردم و دیدم گلوش عفونت داره زنگ زدم شوهر گفتم به برادرشوهر بگه سفیکسیم بگیره دیگه ساعت سه نصفه شب واسم آورد 
بچه دو ساعت بیدار بود پاشویه میکردم باهاش بازی میکردم تا بخوابه ولی این دوشب شاید چهار ساعت خوابید 
از شانسمون خورد به جمعه دکتر خودش نبود خوب منم اصلا نمیتونم به دکترای بیمارستان اعتماد کنم دیگه همینطوری کنترل کردم تا دیروز رفتیم دقیقا همون داروها رو داد که خودم بهش میدادم و گفت عفونت تنفسی گرفته 
دیگه از دیروز عصر تبش کمتر شد و سه تامون تونستیم بخوابیم 
از سه خوابیدیم تا هشت بعدم بیدار شدیم رفتیم خونه ی مامان برنجمون رو آوردیم
میتونم بگم بدترین تبی بود که دخملی داشت
وای به حال دل مامانایی که بچه مریض دارن 
خدایا به خاطر سلامتی دخترم شکر
اینو فقط نوشتم تا یادم بمونه این دو روز خیلی افتضاح بود 
+الانم مشکل شروع شده به زور مسکن دراز کشیدم ولی بازم تاثیری نداره

پی نوشت:‌

دیروز اومدم نوشتم دخملی بهتر شد دیروز چشمش ترشح میداد دیگه شب که خوابید هی بیشتر شد و پلکش چسبید و قرمز شد و ورم کرد شوهرم نبود دیگه داشتم سکته میکردم هی با آب جوشیده تمیزشون کردم دیدم بی فایده س

من که تا ساعت هفت بیدار موندم بعد خوابم برد ساعت نه دخملی بیدار شد نمیتونست چشماشو باز کنه هی گریه میکرد دیگه تمیز کردم بعدم صبحونه دادم تا شوهر اومد بردیمش دکتر گفت عفونت کرده و قطره وپماد داد دیگه الانم به هزار بدبختی قطره ریختیم چون میترسه

+شوهر میگه شب بریم پارک فوتبال ببینیم بهش میگم من باید دراز بکشم اخم میکنه گفتم پس بمونیم خونه حالا نمیدونم چیکار میکنه 

+ت.ل.گ،ر.ا.م باز نمیشه پروکسی ها هم کار نمیدن


Designed By Banooye Barfi ...